Контакти

  • Координатор на проекта: Ахмед Куйтов
  • Телефон:+359879 866 850

За нас

error images

Бенефициентът на проект „Бъдещето е толерантност“ е ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. Наши партньори са Сдружение „Институт Перспективи“, които са една активна младежка неправителствена организация във Великотърновска област, които работят за включването на младите хора от „NEET`s групата в образователни дейности. Организацията има опит в управлението на проекти по КД1, сектор „Младеж“ на програма „Еразъм+“. Като изпращаща организация по същата програма от 2015г. до момента е включила над 150 младежи в образователни младежки обмени в Полша, Румъния, Италия, Франция, Естония,  Португалия, Армения, Турция, Великобритания, Люксембург и др. по теми свързани с: „Европейската интеграция“, „Толерантността“, „Междукултурния диалог“, „Равенство между половете“, „Младежка безработица“, „Социално предприемачество“, „Социални медии“ и др.

С Институт Перспективи е партньор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, защото вече са се доказали чрез съвместна наша инициатива, която бе финансирана със средства на двете организации и също така  са радетели на междукултурния диалог и толерантността. Съвместната инициатива, която проведохме в периода от 1 юли до 30 септември 2016г. е Лятна академия „Перспективи“. Основната цел на Академията е да спомогне за засилването на  интеграцията на свищовските младежи към европейските ценности и начин на мислене. Основното мото на Лятната академия е: „Европейските ценности в Свищов и повече Свищов в Европа!“.