Контакти

  • Координатор на проекта: Ахмед Куйтов
  • Телефон:+359879 866 850

Участвайте в занимания по групи „Младежи обучават връстници“

Дата на публикуване: 03/04/2017

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" и Сдружение "Институт Перспективи" в качеството им на партньори по проект: БЪДЕЩЕТО Е ТОЛЕРАНТНОСТ, финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г. 


Обявяват покана за набиране на участници за занимания по групи - "Младежи обучават връстници". 
 
Целта е да се квалифицират младежи до 29г., които нито учат, нито работят. Участниците ще получат квалификация за работа с представители на етническите малцинства. Участниците, които успешно преминат курса ще придобият умения за преодоляването на социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както на трудовия пазар, така и в социалната реализация на представителите на етничсеките малцинства. Участниците ще развият умения да насърчават гражданското участие на младежи от етническите малцинства. 
 
Програмата на заниманията по групи е:
 
 
 
Структура на заниманията по групи? 
 
Ще бъдат проведени 10 двудневни занимания по групи между минимум 30 участници и младежки работници от Институт Перспективи, имащи богат опит от организирането на обучения боравещи с неформалните техники на учене. Посредством споделяне на опит от младежките работници към участниците, ще се възбуди интереса на младежите от етническите малцинства да проявят инициатива за личностното и общностно интегриране. Продължителността на всяка среща ще бъде по 10 астрономически часа на ден, включително кафе паузите и обяд. Всеки работен ден заниманията ще започват от 09:00 в 31 кабинет на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов. 
Заниманията са напълно безплатни! В заниманията се допускат за участие младежи на възраст от 15г. до 29г. Насърчава се участието на младежи от етническите малцинства или младежи, които нито учат и нито работят. 
 
Начин на записване? 
Кандидатите следва да изпратят е-мейл на press@institute-perspectives.com  в срок до 24.02.2017г. или да се запишат на телефон 0879 866 850. 
В мейла или телефоният разговор е нужно участникът да посочи: 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.     Телефон за връзка:

Облаги за участниците? 
Всички участници, които са участвали активно ще придобият умения за боравене с методологията на неформалното учене. Ще придобият компетенции за гражданска активност. Ще придобият квалификация за работа в образователни инициативи, насърчаващи активизирането на младежите от етническите малцинства.